Tarieven Rechtsetters Advocatuur

WAt gaat het kosten?

Kostenindicatie

Rechtsetters Advocatuur is vaak in staat voorafgaand aan een zaak een inschatting van de kosten te geven. Rechtsetters Advocatuur hecht veel waarde aan een goede communicatie en transparantie in de kosten. Op die manier kan worden voorkomen dat u achteraf voor nare verrassingen komt te staan. Indien kosten op dreigen te lopen door ontwikkelingen in een zaak, wordt daarover met u gecommuniceerd. 

Uurtarief

Rechtsetters Advocatuur verricht haar werkzaamheden op basis van een uurtarief exclusief btw en eventuele overige kosten zoals griffierechten en verschotten. Bij procedures worden er nog 6% kantoorkosten in rekening gebracht.

Prijsafspraken

Afhankelijk van het soort zaak, de te verrichten werkzaamheden en de de hoogte van de vordering, is het soms mogelijk om met Rechtsetters Advocatuur een prijsafspraak te maken. Dan weet u precies waar u aan toe bent. Wel zo prettig.

Procedures

Bij het voeren van procedures komen aanvullende kosten kijken. U moet daarbij onder andere denken aan kosten die door de Rechtbank in rekening worden gebracht (griffierecht), maar ook kosten voor het inschakelen van een deurwaarder. Rechtsetters Advocatuur informeert u over deze kosten.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Rechtsetters Advocatuur werkt voor sommige zaken ook op basis van gesubsidieerde rechtshulp (toevoeging). Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u bekijken of u daarvoor in aanmerking komt. Het Juridisch Loket kan u daarbij helpen.